مشتریان

مشتریان شرکت کارخانجات و کارگاههای نساجی هستند که جهت بافت محصولات خود از ژاکارد مکانیکی استفاده میکنند به ترتیب الفبا عبارتند از:

 1. شركت ابريشم شمال
 2. شركت ارمغان شيراز
 3. شركت افشار زرينه مياندوآب
 4. شركت بخارا گليم (ازبكستان)
 5. شركت پوشش بافت
 6. شركت پرديسان
 7. شركت چلسي
 8. شركت رسول اصفهان
 9. شركت ريسمان سازان
 10. شركت زمرد كاشان
 11. شركت ستاره طلايي ملت
 12. شركت ستاره كوير يزد
 13. شركت صبا بافت
 14. شركت فرش يزد
 15. شركت گل نقش مشهد
 16. شركت ماهريس بافت
 17. شركت مشهد اردهال
 18. شركت نخشين
 19. شركت نفيس كردستان
 20. شركت نگار (تاجيكستان)
 21. شركت نگين گلستان
 22. شركت قالي هاي قير قوم ( تاجيكستان)
کلیه حقوق محفوظ است.