خدمات

ضمانت و خدمات شركت نماد پردا:

ضمانت سيستم بطور کامل بمدت يکسال:
شرکت نمادپردا پس از نصب و راه اندازی ، سیستم های خود را بمدت یکسال ضمانت کامل می نماید. در مدت ضمانت کلیه خدمات شرکت رایگان است.

پشتيبانی ده ساله از سيستم:
پس از نصب و راه اندازی هر سیستم ، شرکت نمادپردا به مدت ده سال به پشتیبانی کامل از مشتریان می پردازد.

تامين و تعمير قطعات کليه سيستم های انتخاب سوزن مشابه خارجی:
شرکت نمادپردا ، علاوه بر ضمانت و پشتیبانی کامل سیستم های تولیدی خود، جهت رفاه حال صاحبان سایر ماشین های خارجی از جمله نمونه ژاپنی و آلمانی تعمیر و تامین قطعات این ماشین ها را نیز بر عهده می گیرد.

بهينه سازی نرم افزار سيستم کنترل:
شرکت نمادپردا، با هدف افزایش قابلیت ها و کارآیی نرم افزارهای خود ، به ارتقای نرم افزار کنترل سیستم پرداخته و نسخه نهایی را در اختیار مشتریان خود قرار خواهد داد.
ضمناً نرم افزار سیستم با توجه به نیاز های متفاوت اعلام شده از طرف مشتریان ارتقا می یابد.

 

کلیه حقوق محفوظ است.