جعبه انتخاب سوزن سلونوئيدي

 •  قابليت ها و ويژگي هاي ممتاز سيستم های انتخاب سوزن نمادپردا
  • دريافت نقشه بافت توسط فايل هاي استاندارد
  • امكان بافت همزمان 3 نقشه متفاوت در عرض ماشين
  • امكان بافت همزمان چندين نقشه بصورت متوالي
  • عدم محدوديت براي بافت در بيش از 5 رنگ
  • امكان جابجايي رنگ در متن نقشه بدون نياز به جابجايي نخ رنگ در قفسه
  • هماهنگي سيستم با انواع ماشين ها با عرض و تراكم بافت مختلف و تعداد رنگ هاي متفاوت
  • عدم ايجاد محدوديت براي سرعت بافت ماشين
  • عدم نياز به تغيير در تجهيزات ماشين و سهولت نصب و راه اندازي
  • طراحي مدولار و سهولت نگهداري و تعمیرات
  • خدمات پس از فروش مناسب
 • افزايش راندمان و بهره وري ماشين
  • حذف زمان نصب و راه اندازي و تست نقشه هاي جديد
  • حذف زمان تعويض رنگ ها از طريق جابجايي نخ ها در قفسه
  • حذف زمان مربوط به گير كردن و پاره شدن كارت ها
  • سهولت كار بافنده نسبت به سيستم كارتي
 • صرفه جويي در زمان و هزينه هاي توليد
  • حذف هزينه هاي تهيه، پانچ، دوخت و نگهداري كارت ها
  • حذف ضايعات ناشي از اشتباه در پانچ كارت در طرحهاي جديد
  • حذف ضايعات به هنگام نصب طرح جديد روي ماشين بافت
 • برتري هاي اين سيستم
  • كاهش سرمايه مورد نياز محصولات و امكان بازاريابي گسترده تر
  • كاهش انبار محصول بر اساس توليد بر مبناي سفارش مشتري
  • امكان بافت فوري طرح هاي جديد و توليد در تيراژ پايين
  • امكان تهيه مجموعه كامل و متنوعي ار ظرح هاي جديد
  • بازاريابي بر اساس نمونه و توليد بر اساس سنجش بازار

 

کلیه حقوق محفوظ است.